This is image placeholder, edit your page to replace it.

Tillsammans bevarar vi
Sveavägen för framtiden

_____________________________

 

Folkets Fotoarkiv är en del av samhällets kollektiva minne. Vi dokumenterar, bevarar och levandegör vittnesbörd om människans kultur och miljö.
Stockholm C och Gästfotografer, såväl professionella som amatörer, bevarar Sveavägen för framtiden. 

Vill du vara med?

Folkets Fotoarkivet belyser Livet på Sveavägen med fotografin och film som verktyg.
Vill du visa dina verk på sveavägen.se/dittnamn kontakta: fotoarkivet@stockholmc.se
This is image placeholder, edit your page to replace it.

Fotografer