Medical ultrasound

Medical ultrasound is an imaging technique developed by cardiologist Inge Edler and physicist Carl Hellmuth Hertz at Lund University in Sweden in the 1950s. Routine ultrasound examination of pregnancy is very common worldwide

Medical ultrasound

All pregnant women in Sweden are offered ultrasound to determine the duration of pregnancy, number of foetuses and placenta position. Moreover, it can give information about possible foetal malformation and its gender. The Swedish health care system is linked to a social insurance, which means that anyone who lives or works in Sweden has access to heavily subsidised health care. The fertility rate in Sweden is 1.9 births per woman.

Vasagatan

Medical ultrasound

OFFICE

null

Sveavägen 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu