Skype

Skype, co-founded by Swede Niklas Zennström in 2003, is one of many Swedish technological inventions

Skype

Skype is a software application that allows people to communicate by voice, video and instant messaging over the internet. It also allows for file transfers and video conferencing. Skype has grown to become an integral part of everyday life for millions of users. It is used to conduct business transactions as well as for private calls.

Sveavägen

Waste management and recycling

STORE

null

Sveavägen 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Lena Granefelt/imagebank.sweden.se

Menu